ΚΔΑΥ Φυλής

Κέντρο Διαλογής & Ανάκτησης Υλικών στο Δήμο Φυλής

Από τα τέλη του 2008 η WATT λειτουργεί ένα πρότυπο Κέντρο Διαλογής & Ανάκτησης Υλικών (ΚΔΑΥ) στην περιοχή «Σκαλιστήρι» του Δήμου Φυλής δυναμικότητας 100.000 τόνων ανά έτος. Η ιδιόκτητη μονάδα έχει κατασκευαστεί σε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 28.300 m² και η κατασκευή της κόστισε περί τα 10 εκ. €.

Έτος έναρξης λειτουργίας Οκτώβριος 2008.
Δυναμικότητα 20 τόνοι ανά ώρα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας.
Δυνατότητα υποδοχής και επεξεργασίας δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας και εμποροβιομηχανικών αποβλήτων.
Κτίριο μονάδας με συνολικό στεγασμένο χώρο 7.000 m² σε οικόπεδο 28.000 m².
Δυνατότητα παραγωγής RDF.
Χωροθετημένη εντός της ΟΕΔΑ Φυλής.

Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την ανάκτηση των ανακυκλώσιμων υλικών περιλαμβάνει τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες, όπως οπτικούς και μαγνητικούς διαχωριστές και αεροδιαχωριστές, με αποτέλεσμα την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών υψηλής εμπορευσιμότητας.

Παράλληλα, οι διατάξεις περιβαλλοντικής προστασίας έχουν εγκατασταθεί με γνώμονα τη διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και την αποφυγή των οχλήσεων προς το περιβάλλον.

Τα ανακυκλώσιμα υλικά που ανακτώνται περιλαμβάνουν απόβλητα συσκευασίας από χαρτί, χαρτόνι, διάφορα είδη πλαστικού, σιδηρούχα μέταλλα, αλουμίνιο, γυαλί και tetrapack. Μετά από την ανάκτηση τους, τα υλικά οδηγούνται σε δεματοποιητή και στη συνέχεια αποθηκεύονται προσωρινά, έως ότου προωθηθούν προς τους τελικούς αποδέκτες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση. Με τη λειτουργία της η μονάδα συμβάλει στον περιορισμό των αποβλήτων που οδηγούνταν έως πρόσφατα στους ΧΥΤΑ, αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής τους.

 

Με την ανάκτηση των εμπορεύσιμων ανακυκλώσιμων υλικών και την προώθησή τους προς ανακύκλωση εξοικονομούνται φυσικοί πόροι και ενέργεια που απαιτούνται για την παραγωγή των υλικών αυτών και συγχρόνως ενδυναμώνεται η αγορά των δευτερογενών προϊόντων και τροφοδοτείται ένας νέος τομέας δραστηριοποίησης όπου μπορούν να δημιουργηθούν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας