ΚΔΑΥ Κρωπίας

Κέντρο Διαλογής & Ανάκτησης Υλικών στο Δήμο Κρωπίας

Το δεύτερο Κέντρο Διαλογής και Ανάκτησης Υλικών της WATT, δυναμικότητας 100.000 τόνων ανά έτος, βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο, καθώς λόγω της θέσης της (23° χλμ. Λ. Παιανίας – Μαρκοπούλου, Κορωπί) αναπληρώνει το κενό που υπήρχε στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής, σχετικά με τη διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας, αυτών που απορρίπτονται στους «μπλε κάδους» της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, καθώς και εμπορικών και βιομηχανικών αποβλήτων.

Η ιδιόκτητη μονάδα έχει κατασκευαστεί σε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 10.500 m2 και η κατασκευή της κόστισε περί τα 10 εκ. €.

 

Έτος έναρξης λειτουργίας Οκτώβριος 2010.
Δυναμικότητα 20 τόνοι ανά ώρα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας.
Δυνατότητα υποδοχής και επεξεργασίας δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας και εμποροβιομηχανικών αποβλήτων.
Κτίριο μονάδας με συνολικό στεγασμένο χώρο 3.000 τμ. σε οικόπεδο 20.000 τμ.
Αποτελεί την μοναδική εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων στην Ανατολική Αττική.

 

Ο εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός, συνολικής ισχύος 1.000 περίπου kW εξασφαλίζει την επίτευξη της μεγάλης καθαρότητας των προϊόντων, σε συνδυασμό με τη μεγάλη δυναμικότητα της μονάδας. Η χρήση καινοτομιών στο σχεδιασμό - με βάση και την εμπειρία από τη λειτουργία της πρώτης μονάδας της WATT στο Σκαλιστήρι του Δήμου Φυλής- συνεισφέρει σημαντικά ώστε η παραγωγική διαδικασία που ακολουθείται να είναι απολύτως προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής πραγματικότητας σχετικά με το διαχωρισμό των προς ανακύκλωση αποβλήτων.