Διαχείριση Ιλύος της Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων

Μια ανοιχτή μονάδα κομποστοποίησης κατασκευάστηκε για την διαχείριση της ιλύος βιολογικού καθαρισμού.

Η W.Α.Τ.Τ. Α.Ε. συμμετέχει στην εν λόγω επένδυση μέσω της γερμανικής θυγατρικής της HUT GmbH σε συνεργασία με την τοπική επιχείρηση Κωνσταντίνου Ν. Σταύρου.

Η εγκατάσταση έχει ήδη συμβόλαιο 3 ετών με τη ΔΕΥΑ Ιωαννίνων για τη διαχείριση και διάθεση της ιλύος.

Η ημερήσια δυναμικότητα της εγκατάστασης είναι 100 τόνοι/ημέρα.

Η διαδικασία παρουσίασε άριστα αποτελέσματα, γεγονός στο οποίο συνέβαλλε η τεχνογνωσία, ο εξοπλισμός, όσο και το τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό, που διαθέτει ο όμιλος Watt.

Το τελικό προϊόν είναι ένα εδαφοβελτιωτικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε γεωργικές εφαρμογές σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό.

Εικόνα 22Εικόνα 23