Ηλεκτροπαραγωγή από βιοαέριο στην Χαλκίδα

Σταθμός Παραγωγής Ενέργειας Βιοαερίου στην Χαλκίδα

Η Mestrolio BDI , μέσω του ομίλου W.A.T.T., υλοποίησε μια 100% ιδιόκτητη εγκατάσταση βιοαερίου στην Χαλκίδα.

Η δυναμικότητα της μονάδας παραγωγής ενέργειας είναι 2 MW και έχει προγραμματιστεί να είναι σε λειτουργία το 2014/2015 σε δύο φάσεις.

Η αναμενόμενη συνολική επένδυση ανέρχεται σε 3.737.000 €. και επιχορηγήθηκε με 650.238 €.

Ο Όμιλος εταιρειών W.A.T.T.  έχει αναλάβει τον σχεδιασμό, την προμήθεια, την κατασκευή, και τη λειτουργία του έργου.

Εικόνα 20