Ηλεκτροπαραγωγή από βιοαέριο στην Κέρκυρα

Σταθμός Παραγωγής Ενέργειας Βιοαερίου στην Κέρκυρα

Η Mestrolio BDI , μέσω του ομίλου W.A.T.T., υλοποίησε μια 100% ιδιόκτητη εγκατάσταση βιοαερίου στην Κέρκυρα.

Το έργο αφορά την συλλογή και εκμετάλλευση του βιοαερίου του Χ.Υ.Τ.Α. στην Κέρκυρα, σαν καύσιμο παραγωγής ενέργειας και θα κατασκευαστεί στην περιοχή "Ακροκέφαλος" στο Τεμπλόνι της Κέρκυρας.

Η δυναμικότητα της μονάδας παραγωγής ενέργειας είναι 1 MW και έχει δρομολογηθεί να είναι σε λειτουργία το 2014.

Η αναμενόμενη συνολική επένδυση ανέρχεται σε 1.550.000 €.

Ο Όμιλος εταιρειών Watt. έχει αναλάβει τον σχεδιασμό, την προμήθεια, την κατασκευή, και τη λειτουργία του έργου.

Εικόνα 21