Σ.Δ.Ι.Τ. Παλαιστίνης

Σύμβαση Συνεργασίας Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα αναφορικά με την Διαχείριση των Αποβλήτων του Νότιου Τμήματος της Δυτικής όχθης.

Η Σύμβαση ανατέθηκε μέσα από διεθνή διαγωνισμό που διενέργησε το IFC (μέλος του ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας).

Το έργο αφορά στη διαχείριση και τη λειτουργία ενός νέου Χ.Υ.Τ.Α. στην Al Minya και δύο (2) περιφερειακούς σταθμούς μεταφόρτωσης στην περιοχή της Χεβρώνας και της Βηθλεέμ.

Η ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα των εισερχόμενων αποβλήτων είναι 500 τόνοι/ημέρα.

Η Σύμβαση περιλαμβάνει την καθημερινή λειτουργία και συντήρηση του έργου, τη συνολική διαχείριση των εγκαταστάσεων, το σύστημα διαχείρισης πληροφοριών (MIS) και τη παρακολούθηση του περιβάλλοντος χώρου.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 5 χρόνια.

Η W.A.T.T. ΑΕ έχει την επιλογή μακροπρόθεσμα να κατασκευάσει μια εγκατάσταση μηχανικής διαλογής στον Χ.Υ.Τ.Α. προκειμένου να ανακτήσει τα ανακυκλώσιμα υλικά.

Εικόνα1Εικόνα2

Εικόνα4