Σύμβαση με Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

Η W.A.T.T. A.E. παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης απορριμμάτων στο Αεροδρόμιο Αθηνών.

Οι υπηρεσίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα συλλογής απορριμμάτων, αφού συλλέγουν 12 κατηγορίες απορριμμάτων συνολικά.

Η συνολική ετήσια παραγωγή απορριμμάτων είναι περι τους 9,000 τόνους. 

Σύγχρονης τεχνολογίας σύστημα στόλου οχημάτων με λειτουργία απο απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς.

Σύστημα ζύγισης "on board" για ξεχωριστό ζύγισμα κάθε κάδου

Βάση δεδομένων για όλες τις διαδρομές που αφορούν "ροές εντός" (εντός ορίων ΑΙΑ) και "ροές εκτός" προς τους τελικούς χρήστες ή το Χ.Υ.Τ.Α. 

Εικόνα 30Εικόνα 31