Σύμβαση με "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε."

Η W.A.T.T. Α.Ε. παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης απορριμμάτων στα διυλιστήρια της "Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε."  στον Ασπρόπυργο και στην Ελευσίνα. (και τα δύο απέχουν απο την Αθήνα περίπου 20χλμ.)

Η συνολική ετήσια παραγωγή απορριμμάτων είναι περι τους 6,000 τόνους.

Οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν την συλλογή των μη τοξικών βιομηχανικών αποβλήτων και την μεταφορά τους σε κοντινό Χ.Υ.Τ.Α.

Διαθέτει σύγχρονης τεχνολογίας σύστημα στόλου οχημάτων με λειτουργία απο απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς.

 Εικόνα 35