Ανθρώπινο Δυναμικό

Η εταιρεία φροντίζει για την αξιόπιστη επιλογή του ανθρώπινου δυναμικού, την αναγνώριση των δεξιοτήτων του και την συνεχή κατάρτισή του.

Το ανθρώπινο δυναμικό είναι το βασικό κεφάλαιο της W.A.T.T.

Η εταιρεία φροντίζει για την αξιόπιστη επιλογή του ανθρώπινου δυναμικού, την αναγνώριση των δεξιοτήτων του και την συνεχή κατάρτισή του, σύμφωνα με τις νέες επιχειρηματικές ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς.

 

hrGR

 

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας, το οποίο ξεπερνά τα 200 άτομα συνολικά, περιλαμβάνει εξειδικευμένους μηχανικούς και τεχνικούς και υποστηρίζεται από συνεργάτες με σημαντική τεχνογνωσία στη διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών, καθώς και επιστημονικό προσωπικό ικανό να παρέχει γνώση και έργο σε ευρωπαικά προγράμματα όπως το LIFE.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα,  http://www.energywaste.gr .