Ιστορικό

Η  W.A.T.T. Α.Ε. αποτελεί μια δυναμική εταιρεία διαχείρισης απορριμμάτων με διοίκηση και στελέχη με μακρά εμπειρία  στην εφαρμογή υπερσύγχρονων τεχνολογιών επεξεργασίας αποβλήτων.

Με προϊστορία  20 ετών γεμάτη από επιτυχείς εφαρμογές στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων, η W.A.T.T. Α.Ε. έχει την ικανότητα να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες :

  • από τη συλλογή απορριμμάτων έως την ανακύκλωση τους,
  • την ανάκτηση ενέργειας,
  • την ασφαλή τελική διάθεση τους.

 

Αναλυτικότερα, η εταιρία διαθέτει Εμπειρία και Τεχνογνωσία για:

• Χώρους υγειονομικής ταφής

• L.G. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

• Εγκατάστασεις επεξεργασίας στραγγισμάτων

• Κατασκευή - Λειτουργία

• Παρατήρηση

• Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων

• MBT

• Ταξινόμηση

•  A.D.

• Κομποστοποίηση

• Υπηρεσίες Αποκομιδής Απορριμμάτων για Βιομηχανικούς Πελάτες