Μηχανολογικός Εξοπλισμός

Η W.A.T.T. A.E. διαθέτει πλήρη εξοπλισμό συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων που της επιτρέπει να εξυπηρετήσει όλους τους πελάτες της.

Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για να καλύψει όλο το φάσμα των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρια περιέχει:

  • ανοιχτά κοντείνερ μεταφοράς
  • κοντέινερ συμπίεσης
  • ανοιχτούς κάδους συλλογής
  • μεταλλικούς κάδους συλλογής
  • φορτηγά μεταφοράς κάδων
  • φορτηγά τύπου "αλυσιδάκι"
  • φορτηγά με γάντζο
  • φορτηγά με αρπάγη
  • κλειστά βάν

 

 Εικόνα1