Πιστοποιήσεις

Μέσω των πιστοποιημένων διαδικασιών της, η W.A.T.T. στοχεύει σε ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης για τη διασφάλιση της ποιότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία.

 

Η εταιρεία κατέχει τα ακόλουθα πιστοποιητικά:

 

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας: ISO 9001:2008

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: ISO 14001

Σύστημα Διασφάλισης Υγιεινής & Ασφάλειας στην Εργασία: Πρότυπο OHSAS 18001:2007 και ήδη προ της λήξης ισχύος του ανανεώθηκε με το ISO 45001:2018

 

PistopoiiseisBV_Cert _N-B_ISO 45001_res _gif

 

Οι άδειες συλλογής και μεταφοράς που διαθέτει η εταιρεία είναι:

 

Άδεια συλλογής και μεταφοράς στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων πανελλαδικά.

Άδεια συλλογής και μεταφοράς υλικών συσκευασίας.