Περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, εξειδίκευσης & τεχνογνωσίας

100% ελληνικός Όμιλος

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες & Εφαρμογές

 • Κατασκευή – Λειτουργία μονάδων διαχείρισης απορριμμάτων
 • Ανακύκλωση – Κομποστοποίηση
 • Συλλογή – Διαχείριση αποβλήτων μεγάλων οργανισμών & βιομηχανικών πελατών
 • Ανάκτηση Ενέργειας από Βιοαέριο

Έχει αναπτύξει και λειτουργεί μερικά από τα πιο σύγχρονα και έργα στον κλάδο
3 ιδιόκτητες εγκαταστάσεις Χ τ.μ.

Διαθέτει τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις επεξεργασίας υλικών συσκευασίας & ανακτά τις μεγαλύτερες ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών στη χώρα

Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων – Ένα εθνικό «στοίχημα»

Η εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης απορριμμάτων αποτελεί βασική προϋπόθεση ισόρροπης, βιώσιμης ανάπτυξης και κρίσιμο δείκτη κοινωνικής προόδου. Ο τρόπος που ως κράτη διαχειριζόμαστε τα απορρίμματα δεν αντανακλά μόνο το επίπεδο του κοινωνικού μας πολιτισμού, αλλά επηρεάζει άμεσα και καταλυτικά κάθε πτυχή της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.

 • Ενίσχυση κυκλικής οικονομίας
 • Προστασία Περιβάλλοντος
 • Αναβάθμιση ποιότητας ζωής
 • Διαφύλαξη τουριστικού προϊόντος
 • Ενδυνάμωση περιφερειακής ανάπτυξης
 • Εξοικονόμηση πόρων & ανάκτηση ενέργειας
 • Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας