ΚΔΑΥ
ΦΥΛΗΣ

Το πρότυπο Κέντρο Διαλογής & Ανάκτησης Υλικών (ΚΔΑΥ) της W.A.T.T. στη Φυλή με δυναμικότητα επεξεργασίας 50.000 τόνων ετησίως, λειτουργεί από το 2008, δημιουργώντας νέα δεδομένα στην ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων.

Η νέα Μονάδα Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας του ΚΔΑΥ Φυλής διαθέτει καινοτόμα τεχνολογία, είναι σχεδιασμένη σύμφωνα τα πιο αυστηρά διεθνή πρότυπα και παρέχει τη δυνατότητα υποδοχής και επεξεργασίας απορριμμάτων συσκευασίας και υπολειμματικών αποβλήτων.

Μέσω των προηγμένων μεθόδων μηχανικού διαχωρισμού καθίσταται δυνατή η παραγωγή δευτερογενών καυσίμων (SRF) και ανακυκλώσιμων υλικών όπως γυαλί, πλαστικά και μέταλλα. Λόγω της εκτεταμένης μετεπεξεργασία τους, τα δευτερογενή καύσιμα (RDF και SRF) αποτελούν υψηλής ποιότητας εναλλακτικά καύσιμα, που ανταποκρίνονται στις απαιτητικές διεθνείς προδιαγραφές της τσιμεντοβιομηχανίας.