ΚΔΑΥ
ΚΡΩΠΙΑΣ

Το Κέντρο Διαλογής και Ανάκτησης Υλικών (ΚΔΑΥ) της W.A.T.T. στο Κορωπί, η μοναδική μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων σε ολόκληρη την Ανατολική Αττική και η πιο σύγχρονη στην Ελλάδα, λειτουργεί από το 2010 και εξυπηρετεί τις ανάγκες 30 Δήμων της Αττικής.
Οι εγκαταστάσεις είναι εξοπλισμένες με την πιο σύγχρονη τεχνολογία μηχανικής επεξεργασίας αποβλήτων συσκευασίας, καθώς και εμπορικών και βιομηχανικών αποβλήτων, με δυναμικότητα επεξεργασίας 20 τόνων/ώρα. Ο εξειδικευμένος μηχανολογικός εξοπλισμός σε συνδυασμό με τη μεγάλη δυναμικότητα της μονάδας, εξασφαλίζουν την επίτευξη υψηλής καθαρότητας στα προϊόντα, ενώ η χρήση καινοτομιών στο σχεδιασμό καθιστά εφικτή την προσαρμογή της παραγωγικής διαδικασίας στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής πραγματικότητας σχετικά με το διαχωρισμό των προς ανακύκλωση αποβλήτων.
Το Κ.Δ.Α.Υ. του Δήμου Κρωπίας συμβάλλει εμπράκτως στη προσπάθεια μετάβασης της ελληνικής οικονομίας σε ένα πιο κυκλικό παραγωγικό μοντέλο. Σε συνεργασία με το Τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών παραλαμβάνει και επεξεργάζεται 10.000 τόνους προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα, προερχόμενα από τον Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης. Ως αποτέλεσμα της συνεργασίας αυτής, η μονάδα δύναται να παράγει 2 τύπους εδαφοβελτιωτικών εξαιρετικής ποιότητας, τα προϊόντα VITA Green και VITA Green Plus.
Η δραστηριότητα αυτή του Ομίλου της W.A.T.T. αποτελεί το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα κυκλικής οικονομίας σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, με την αξιοποίηση του 100% των βιοαποβλήτων ενός Δήμου, παρέχοντας τη δυνατότητα χρήσης των τελικών προϊόντων στη ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά της βιολογικής γεωργίας.