Μάρτιος 2016

 Η W.A.T.T. Α.Ε πραγματοποιεί μια σημαντική επένδυση στην μισθωμένη από τον Δήμο Φυλής έκταση 28 στρεμμάτων, οποία αποτελεί τμήμα της Ο.Ε.Δ.Α. Δυτικής Αττικής.

 

 

Συγκεκριμένα, η Μονάδα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Μ.Δ.Α.Υ.) της εταιρίας μας στην Φυλή Αττικής αποκαθίσταται και ανανεώνεται, προσαρμοζόμενη στις νέες κατευθύνσεις του Εθνικού και Περιφερειακού σχεδιασμού.

Η επένδυση γίνεται με κεφάλαια που προήλθαν από αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου της εταιρίας, ύψους τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000 €) καθώς και τα χρήματα της ασφαλιστικής αποζημίωσης (σε ανόρθωση της ζημίας που υπέστη η Μ.Δ.Α.Υ.,  από  πυρκαγιά που ξέσπασε σε αυτήν το καλοκαίρι του 2013 ).

Έτσι, σε κατάλληλη έκταση που προβλέπεται από τη νομοθεσία μας, δημιουργείται μια νέα υπερσύγχρονη μονάδα που δίνει έμφαση στην ανακύκλωση μετατρέπει δε παράλληλα τα υπολείμματα της ανακύκλωσης σε δευτερογενή καύσιμα για την βιομηχανία, με αποτέλεσμα να μειώνονται δραστικά οι ποσότητες υπολειμμάτων των Κ.Δ.Α.Υ. που οδηγούνται σε ταφή.

Η δυναμικότητα της νέας μονάδας θα ανέρχεται σε 100.000 τόνους απορριμμάτων ετησίως. Οι κατηγορίες των  τεσσάρων (4) διακριτών ρευμάτων που είναι δυνατό να υποδέχεται η νέα μονάδα είναι:

  • μη επικίνδυνα εμποροβιομηχανικά απορρίμματα και υλικά συσκευασίας,

  • υπολείμματα των Κ.Δ.Α.Υ. της Αττικής,

  • ογκώδη δημοτικά απορρίμματα και

  • προδιαλεγμένα οργανικά.

Οι τέσσερις (4) αυτές κατηγορίες απορριμμάτων θα τυγχάνουν διακριτής υποδοχής και επεξεργασίας, ώστε να επιτυγχάνεται αρχικά η πλήρης ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και στην συνέχεια η μετατροπή των υπολειμμάτων της ανακύκλωσης, μέσω ειδικών διαδικασιών, σε δευτορογενή καύσιμα για ενεργειακή αξιοποίηση από υφιστάμενες βιομηχανίες.

Η νέα μονάδα φιλοδοξεί να τύχει έγκρισης των αρμοδίων αρχών, ώστε να συμπεριλάβει στις δραστηριότητες της την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού -λιπάσματος υψηλών προδιαγραφών από προδιαλεγμένα υλικά μέσω της προηγμένης τεχνολογίας αερόβιας επεξεργασίας και περαιτέρω επεξεργασίας.

Η υλοποίηση της επένδυσης γίνεται σε τρία (3) διακριτά στάδια:

  • Στο πρώτο στάδιο, που προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου (α΄) εξαμήνου του έτους 2016, γίνεται η πλήρης αποκατάσταση των κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και η εγκατάσταση της γραμμής μηχανικής διαλογής για την ανάκτηση υλικών ανακύκλωσης (παρεμφερούς με την προυπάρχουσα).

  • Στο δεύτερο (β΄) στάδιο θα εγκατασταθεί η γραμμή της παραγωγής δευτερογενούς καυσίμου, το στάδιο δε αυτό προβλέπεται να ολοκληρωθεί ως τα τέλη του έτους 2016.

  • Το τρίτο (γ΄) στάδιο, για το οποίο απαιτείται πρόσθετη αδειοδότηση, ήτοι αυτό της αερόβιας επεξεργασίας των απορριμμάτων, προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους 2017.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η W.A.T.T. A.E. τον Αύγουστο του 2013 υπέστη τεράστια ζημιά από την προαναφερόμενη πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε στην μεγαλύτερη βιομηχανική της εγκατάσταση στην Φυλή, οπότε και πολλοί τότε μίλησαν για το «τέλος» της εταιρίας, για να διαψευστούν όμως πλήρως.

Έτσι, από τα τέλη του έτους 2014, στον χώρο των παλαιών αποθηκών που ανακαινίστηκαν και εξοπλίστηκαν κατάλληλα λειτουργεί μια νέα εγκατάσταση  διαχείρισης μη επικίνδυνων εμποροβιομηχανικών απορριμμάτων.

Η εταιρία, η οποία είχε λάβει δραστήριο μέρος στην κατάσβεση της φωτιάς το 2013 με αποτέλεσμα αυτή να τεθεί υπό έλεγχο άμεσα, διαχειρίστηκε με επιτυχία τα απόβλητα της πυρκαγιάς, παρά το υψηλό κόστος που την επιβάρυνε απαλλάσσοντας πλήρως τον οικείο χώρο από αυτά. Παράλληλα, επενδύει όχι απλά για την αποκατάσταση της πληγείσας παλαιάς μονάδας, αλλά την προσαρμόζει στα νέα δεδομένα, ώστε αυτή να αποτελεί ένα σημαντικό μέσο από τα πολλά που απαιτούνται, για να γίνουν πράξη οι φιλόδοξοι στόχοι της νέας εθνικής μας νομοθεσίας.

 Αξίζει επιπλέον να σημειωθεί, ότι η εταιρία όχι μόνο δεν απέλυσε τους εργαζόμενους της (όπως κάνουν άλλες επιχειρήσεις, σε παρεμφερείς περιπτώσεις, εκμεταλλευόμενες περιστατικά πυρκαγιάς), αλλά ότι προσφέρει εργασία και σε νέους εργαζομένους, τόσο με την κατασκευή όσο και με τη λειτουργία της νέας αυτής μονάδας.

Επιπρόσθετα, το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό της W.A.T.T. Α.Ε. αποκτά μοναδική εμπειρία από την υλοποίηση της καινούργιας αυτής μονάδας, γεγονός που δημιουργεί μια εξειδικευμένη ελληνική τεχνογνωσία.

Η συγκεκριμένη εφαρμογή της W.A.T.T. Α.Ε.  αποδεικνύει, ότι η εταιρία  δεν υποτάσσεται στα προβλήματα που της παρουσιάζονται, συνεχίζει να δημιουργεί αξίες, να αποτελεί υπόδειγμα για τις τεχνολογικές εφαρμογές της, να αναπτύσσεται προσφέροντας κοινωνικό έργο και νέες εξειδικευμένες θέσεις εργασίας, ενώ παράλληλα συμβάλλει ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος και την οικονομία του τόπου μας.