Αναερόβια Χώνευση

Η W.A.T.T. A.Ε. διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό με σημαντική τεχνογνωσία στην τεχνολογία Αναερόβιας Χωνεσης για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής.

Το οργανικό απόβλητο μπορεί να χωνευτεί σε αναερόβιες συνθήκες για παραγωγή βιοαερίου και ενέργειας.

Η τεχνολογία Ξηρής Α.Χ. για τα οργανικά απόβλητα είναι μια καινούρια τεχνολογία που εξελίχθηκε στην Γερμανία και αποτελεί αποδεδειγμένη λύση για τα γεωργικά απόβλητα.

Η W.A.T.T. A.Ε. μέσω της H-U-T GmbH μπορεί να προσφέρει εξελιγμένες λύσεις Α.Χ., προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών της.  

Εικόνα 81Εικόνα 82