Αποκατάσταση Χ.Υ.Τ.Α.

Η W.A.T.T. A.E. διαθέτει εμπειρία στην αποκατάσταση Χ.Υ.Τ.Α. η οποία αποκτήθηκε μέσα από την ομάδα διοίκησης που έχει σχεδιάσει και έχει κατασκευάσει έργα αποκαταστάσης Χ.Υ.Τ.Α. που περιλαμβάνουν:

  • σύστημα συλλογής στραγγισμάτων
  • σύστημα συλλογής βιοαερίου
  • τελική κάλυψη και προστασία από τις καιρικές συνθήκες
  • ανάπλαση τοπίου 

Εικόνα 91