Παραγωγη Ενέργειας από Βιοαέριο

Η W.A.T.T. Α.Ε. διαθέτει δικούς της πόρους για την ανάπτυξη,κατασκευή και λειτουργία σταθμών ηλέκτροπαραγωγής βιοαερίου.

Η ομάδα των μηχανικών και του τεχνικού προσωπικού της W.A.T.T. Α.Ε. διαθέτουν σημαντική τεχνογνωσία για την ανάπτυξη σταθμών ηλεκτροπαραγωγής βιοαερίου, καθώς και εμπειρία για τη λειτουργία τους με υψηλή διαθεσιμότητα και αποδοτικότητα.

Η εγκατάσταση αποτελείται από 3 μέρη:

  • το σύστημα συλλογής βιοαερίου
  • τον σταθμό παραγωγής ενέργειας
  • την διασύνδεση με το δίκτυο.

Ο κατάλληλος σχεδιασμός και η κατασκευή του συστήματος συλλογής βιοαερίου είναι καίριος για τη μεγιστοποίηση της ανάκτησης βιοαερίου και τη μακρόχρονη λειτουργία του σταθμού.

Η εμπειρία στην λειτουργία είναι σημαντική για την μακρόχρονη αποδοτική λειτουργία της εγκατάστασης.

Εικόνα 71Εικόνα 72