Παραγόμενα προϊόντα

 

  • Χαρτόνι Συσκευασίας
  • Ανάμεικτο Χαρτί
  • Φιλμ PE
  • Φιάλες PET και HDPE
  • Πλαστικές Συσκευασίες PP/PS
  • Γυαλί. Αλουμίνιο, Σιδηρούχα και μη Σιδηρούχα μέταλλα
  • Πολυστρωματικές Συσκευασίες (Tetrapack)
  • RDF Υψηλής Θερμογόνου Δύναμης