Συστήματα Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων

Η W.Α.Τ.Τ. μπορεί να σχεδιάσει και να παρέχει αποτελεσματικές και βιώσιμες λύσεις σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο.

Η W.Α.Τ.Τ. μπορεί να σχεδιάσει και να παρέχει αποτελεσματικές και βιώσιμες λύσεις σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο, προσαρμοσμένες στις εκάστοτε απαιτήσεις της διαχείρισης αποβλήτων, με κατάλληλους συνδυασμούς τεχνολογιών, βασισμένη στην τεχνογνωσία και στο εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της.

To Yakutsk είναι μια απομακρυσμένη πόλη στην ανατολική Σιβηρία κατά μήκος του ποταμού Λένα, με πληθυσμό 270.000, όπου το χειμώνα, οι θερμοκρασίες της πόλης πέφτουν στους -40 ° C.

Η πόλη παράγει 120.000 τόνους ανά έτος αστικά και εμπορικά απόβλητα που προς το παρόν μεταφέρονται σε διάφορες χωματερές.

Η W.Α.Τ.Τ. δίνει μία περιβαλλοντικά φιλική και οικονομικά βιώσιμη λύση στο πρόβλημα της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενσωματώνοντας μερικές από τις πιο προηγμένες τεχνικές διαχείρισής τους.

Βασικός άξονας του έργου είναι η μετατροπή των αστικών αποβλήτων σε χρήσιμα προϊόντα με υψηλή ζήτηση στην περιοχή, όπως η θερμότητα, το λίπασμα και τα μέταλλα. Οι πηγές εσόδων που αναμένονται για το έργο είναι:

  • τέλος εισόδου για την επεξεργασία και τη διάθεση των εισερχόμενων αποβλήτων,
  • πωλήσεις της θερμότητας μέσω του τοπικού δικτύου τηλεθέρμανσης
  • πωλήσεις άλλων προϊόντων (κομπόστ και μέταλλα)

Η τεχνική λύση αποτελείται από μια μονάδα μηχανικής διαλογής, μια μονάδα καύσης, μια μονάδα κομποστοποίησης και έναν χώρο υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων.

Η εγκατάσταση μηχανικής διαλογής παράγει υψηλής ποιότητας RDF, ανακτώντας τα μέταλλα (σιδηρούχα και μη σιδηρούχα), διαχωρίζοντας το οργανικό κλάσμα και αφαιρώντας ανεπιθύμητα υλικά (αδρανή και άλλα).

Στη συνέχεια, το οργανικό κλάσμα μεταφέρεται στη μονάδα κομποστοποίησης και τα υπολείμματα στο χώρο υγειονομικής ταφής. Το RDF χρησιμοποιείται στη μονάδα καύσης ως καύσιμο για την παραγωγή θερμότητας.