H Κυκλική Οικονομία βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων, ενώ οι εξελίξεις και οι άμεσες συνέπειες της κλιματικής κρίσης θέτουν το ζήτημα της επίτευξής της επιτακτικό.

Στο πολύ ενδιαφέρον σχετικό πάνελ, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του δεύτερου Forum του Οικονομικού Ταχυδρόμου με τίτλο «Ο Κόσμος που Αλλάζει», είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις σχετικά με τις νέες τεχνολογίες και τον τρόπο που αυτές συνδέονται με τη διαχείριση απορριμμάτων.

Ο κύριος Θανάσης Κατρής, Διευθύνων σύμβουλος της WATT, στο πλαίσιο μιας συνολικά εμπεριστατωμένης εισήγησης μίλησε για τη νέα πραγματικότητα για τα εργοστάσια κυκλικής οικονομίας, αναλύοντας την πραγματική διαφορά και τα οφέλη της αποτελεσματικής διαχείρισης αποβλήτων, ειδικά σε σχέση με την ταφή τους.

Η νέα σελίδα στη διαχείριση και επανάχρηση των αποβλήτων θέλει τα εργοστάσια να προχωρούν και στην παραγωγή συγκεκριμένου τελικού προϊόντος από τα υλικά που επεξεργάζονται στις εγκαταστάσεις τους. Μια απόλυτη μετάβαση προς την Κυκλική Οικονομία, το οποίο είναι το ζητούμενο.

Όσον αφορά τα νέα έργα, ο κ. Κατρής σημείωσε ότι οι νέες απαιτήσεις και κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλούν για μια νέα γενιά πράσινων εργοστασίων που θα δημιουργούν θέσεις εργασίας, θα παράγουν προϊόντα και, κυρίως, ενέργεια. Θα πρέπει τα εργοστάσια που έχουν κατασκευαστεί να μετατραπούν σε εργοστάσια κυκλικής οικονομίας, ενώ αυτά που πρόκειται να κατασκευαστούν θα πρέπει να ακολουθούν συγκεκριμένες προδιαγραφές λειτουργίας. Μάλιστα, η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω ζητούμενα θα συνεπάγεται στέρηση κονδυλίων και χρηματοδοτήσεων για τα εργοστάσια του κλάδου που κατασκευάζονται.

Για να κατανοήσει κανείς τη δύναμη της κυκλικής οικονομίας και το πραγματικό διακύβευμα της μη ορθής αξιοποίησης των αποβλήτων, το σκουπίδι έχει ένα ενεργειακό περιεχόμενο με αναλογία ενός τόνου σκουπιδιού προς 200 κιλά πετρελαίου. Δηλαδή, όπως αναλυτικά εξήγησε ο κ. Κατρής, όταν θάβουμε ένα τόνο σκουπιδιών είναι σαν να θάβουμε 200 κιλά πετρέλαιο. Αντιλαμβάνεται κανείς πως η δυνατότητα μετατροπής υπολειμμάτων εγκαταστάσεων σε ενεργειακό υλικό, ανοίγει νέα μονοπάτια και δημιουργεί σπουδαίες ευκαιρίες βιώσιμης και φιλικής προς το περιβάλλον επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Όμιλος WΑΤΤ

Ο Όμιλος WΑΤΤ συγκεντρώνει την εμπειρία και την τεχνογνωσία 20 ετών, αποτελώντας τη μετεξέλιξη της «ΤΟΜΗ», της πρώτης εταιρείας στη διαχείριση απορριμμάτων στην Ελλάδα. Η εταιρεία, που ιδρύθηκε από τον κ. Θανάση Κατρή το 2012 είναι leader της αγοράς των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (KΔAY) και έχει ένα πολύ σημαντικό χαρτοφυλάκιο έργων και στον τομέα του βιοαερίου.

Η εταιρεία αναπτύσσει και ανταλλάσσει τεχνογνωσία και εξειδίκευση μέσω σχεδιασμού και υλοποίησης σύνθετων – απαιτητικών έργων σε Ελλάδα και εξωτερικό, συνεργαζόμενη με τις μεγαλύτερες και πλέον αξιόπιστες εταιρείες. Η WATT διαθέτει τρία ΚΔΑΥ σε Κορωπί, Φυλή και Πάρο, συνολικής δυναμικότητας 140.000 τόνων. Παράλληλα με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις παράγει ενέργεια από βιοαέριο προερχόμενο από χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) από εγκαταστάσεις που έχει κατασκευάσει σε Χαλκίδα, Κέρκυρα, αλλά και μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Πάρο.

Στα τέλη του 2021, ολοκληρώθηκε η επένδυση Μονάδας Βιοξήρανσης της WATT στη Φυλή, με το συγκεκριμένο έργο να αποτελεί το πρώτο του είδους του στην Ελλάδα. Η μονάδα αυτή κατασκευάστηκε βάσει ειδικού σχεδιασμού που επινοήθηκε από τον Αθανάσιο Κατρή και αποτελεί πατέντα της εταιρίας. Παράλληλα με τις λοιπές υποδομές του ΚΔΑΥ της WATT, η μονάδα Βιοξήρανσης παράγει καύσιμο από σύμμεικτα αστικά απορρίμματα (όπως τα υπολείμματα των ΚΔΑΥ) κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί στη τσιμεντοβιομηχανία.

Η ουσιαστική πρωτοπορία της συγκεκριμένης μονάδας επεξεργασίας είναι ότι επιτυγχάνει τον περιορισμό του υπολείμματος των απορριμμάτων προς ταφή σε λιγότερο από το μισό του αντίστοιχου ποσοστού που προκύπτει από συμβατικές μονάδες, παράγοντας έτσι ένα υψηλής αξίας ενεργειακό υλικό. Με την τεχνολογία της Βιοξήρανσης έχουν προκηρυχθεί και θα υλοποιηθούν πολλές ακόμα νέες μονάδες στην Ελλάδα. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται οι ΜΕΑ του Γραμματικού και του Σχιστού.

ESPALOGO