Δραστηριότητα

Ο Όμιλος W.A.T.T. συμπυκνώνει την εμπειρία και την τεχνογνωσία 20 ετών, αποτελώντας τη μετεξέλιξη της «ΤΟΜΗ», της πρώτης εταιρείας στη διαχείριση απορριμμάτων στην Ελλάδα.

 • Αναπτύσσει και ανταλλάσσει τεχνογνωσία και εξειδίκευση μέσω σχεδιασμού και υλοποίησης σύνθετων – απαιτητικών έργων σε Ελλάδα και εξωτερικό
 • Ενσωματώνει τις πλέον προηγμένες τεχνολογίες διεθνώς
 • Επενδύει διαρκώς σε εξοπλισμό αιχμής και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις
 • Συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες και πλέον αξιόπιστες εταιρείες

Σήμερα είναι -με αποδείξεις- ο κορυφαίος όμιλος στον κλάδο της διαχείρισης των απορριμμάτων, διαγράφοντας μια δυναμική πορεία ανάπτυξης.

 • Εντυπωσιακή κεφαλαιακή βάση
 • Υγιής χρηματοοικονομική διάρθρωση
 • Σημαντική – σταθερή κερδοφορία
 • Ιδιόκτητες εγκαταστάσεις
 • Ανάπτυξη σε νέους τομείς που συνδέονται με τη διαχείριση απορριμμάτων
 • Εξασφαλισμένη συμμετοχή σε κατασκευή νέων έργων

Με όχημα την κορυφαία εμπειρία και εξειδίκευση που διαθέτει, ο Όμιλος W.A.T.T. προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα υπηρεσιών και εφαρμογών, από τη συλλογή των απορριμμάτων, μέχρι την ανακύκλωση και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

 • Κατασκευή – Λειτουργία μονάδων διαχείρισης απορριμμάτων
 • Αποκατάσταση ΧΥΤΑ
 • Ανακύκλωση/κομποστοποίηση
 • Συλλογή, διαχείριση αποβλήτων μεγάλων οργανισμών και βιομηχανικών πελατών
 • Παραγωγή – Ανάκτηση Ενέργειας από Βιοαέριο