Νομική Σημείωση

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ (WEBSITE) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “W.A.T.T. A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ” (W.A.T.T. Α. Ε.)
Το website έχει φτιαχτεί αποκλειστικά για την δική σας πληροφόρηση. Σας παρακαλούμε όμως, διαβάστε προσεκτικά τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως του website μας, καθώς όταν το χρησιμοποιείτε, αυτομάτως αποδέχεστε τους όρους αυτούς.

Το Site αυτό ανήκει αποκλειστικά και κύρια στην “ W.A.T.T. Α. Ε.”. Απαγορεύεται αυστηρά η επαναχρησιμοποίηση υλικού εκτυπωμένου από την ηλεκτρονική σελίδα και ειδικότερα η αντιγραφή, διανομή, αποστολή, η αναμετάδοσή του χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της “ W.A.T.T. Α. Ε.”. Όλο το υλικό που εκτυπώνεται από την ηλεκτρονική σελίδα είναι και παραμένει διανοητική – πνευματική ιδιοκτησία της “ W.A.T.T. Α. Ε.”.

Οποιαδήποτε ιδέα, σχόλιο, πρόταση, γραφική απεικόνιση, ή διαφημιστικό που θα αποσταλεί από εσάς στην “ W.A.T.T. Α. Ε.” μέσω αυτής της ηλεκτρονικής σελίδας αποτελεί διανοητική – πνευματική ιδιοκτησία της “ W.A.T.T. Α. Ε.”, δεν θα έχει εμπιστευτικό χαρακτήρα και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την εταιρεία κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Η “ W.A.T.T. Α. Ε.” δεν ευθύνεται για την ζημιά που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης της ηλεκτρονικής της σελίδας από την χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτής, από λάθη ή παραλείψεις σε αυτή, διακοπές, καθυστερήσεις κατά την χρήση της σελίδας ή την μετάδοση των περιεχομένων σε αυτή πληροφοριών, διακοπές της τηλεφωνικής γραμμής ή για άλλους λόγους.

H “ W.A.T.T. Α. Ε.” διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση την ηλεκτρονική της σελίδα ή μέρος της ή να τροποποιήσει το περιεχόμενο της κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της “ W.A.T.T. Α. Ε.” διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από αυτούς είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Χρήση των Cookies
H “ W.A.T.T. Α. Ε.” δύναται να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία cookies για να σας εξυπηρετήσει καλύτερα. Τα Cookies μπορεί να μας επιτρέψουν π.χ. τον έλεγχο του εάν είστε μέλος ή όχι σε κάποιες ειδικές σελίδες. Τα Cookies δεν ελέγχουν οτιδήποτε από τον Η/Υ σας, ούτε μπορούν να δώσουν τα προσωπικά σας στοιχεία.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες επιθυμείτε σχετικά με τα Νομικά Θέματα, αυτού του webite, απευθυνθείτε στο Νομικό Τμήμα της εταιρείας μας.